Η ιστοσελίδα του Rock Channel είναι υπό ολική ανακατασκευή... Σύντομα κοντά σας... Η μουσική όμως εδώ, δε σταματάει ποτέ...

Coverage

Pilot FM transmissions have been aired since 2006 when Rock Channel was created in varius european cities. 
Currently, no FM transmissions are being aired.